Crezeepolder Ridderkerk

De Crezéepolder is een polder aan de Noord tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.

De Crezéepolder is het nieuwste natuurgebied van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, aangekocht in 2018. De Crezéepolder (50 hectare) is een bijzonder stuk getijdennatuur midden in de drukke Randstad. Zoet water stroomt op het ritme van eb en vloed het gebied in en uit. Dit is zeldzaam in zowel Nederland als in Europa


De polder was van de rivier afgeschermd door de Zomerdijk. Het gebied werd gebruikt voor landbouw en drinkwaterwinning. Vroeger was de Crezeepolder geen polder, rond de tweede wereldoorlog zijn de gorzen ingepolderd.

In december 2008 is het bestemmingplan goedgekeurd om van dit gebied weer een zoetwatergetijdengebied te maken, iets wat weinig voorkomt in Europa. In plaats van een polder met een agrarische bestemming, wordt de Crezéepolder een natuurgebied. 

Er is een opening in de dijk gemaakt zodat het zoete rivierwater van de Noord met vloed naar binnen kan stromen. Het verschil tussen eb en vloed is hier ongeveer 90 cm. Doordat eb en vloed weer in het gebied terugkeren, komen ook bijzondere planten en dieren terug die door de aanleg van de Deltawerken uit het Nederlandse landschap zijn verdwenen De nieuwe natuur zal enkele vogels als de kluut, de blauwborst en de kleine karekiet aantrekken.

De polder is voorzien van een wandelpad, een struinpad, uitkijkpunten, een scherm om vogels te bespieden, een voetgangersbrug en een strandje. Vanwege de getijdeslag ziet dit gebied er heel anders uit bij eb dan bij vloed. Hierdoor is het gebied geen uur hetzelfde.

Door de afwisseling tussen hoog en laag water met droogvallende platen worden gunstige condities gecreëerd voor veel vogels en wellicht ook bevers, die al in het aangrenzende natuurgebied Ridderkerkse Griend voorkomen.


Site's Crezeepolder: