Waalbos Ridderkerk-Rijsoord

Het Waalbos is een natuur en recreatiegebied van een flinke omvang, het is ruim 190 hectare groot. Het is een afwisselend gebied met stukken bos met struweel, waterpartijen met rietoevers en open weidegebied.